Katalizatzailea

Komunikazio arduraduna

Prentsa arduraduna

Enpresa harremanetako arduraduna

Sare internazionaletako komunikazio arduraduna

Kolaborazio internazionaletako arduraduna

Prototipado arduraduna

Tekniko arduraduna

Sormena, negozio modeloak, gestioa

pertsona/makina komunikazioa, komputazio sormena.

Antolatzaileak